DERATIZACE

Potkani, myši, hraboši a další hlodavci patří mezi nejčastější škůdce přenášející choroby.

Pravidelná ochranná deratizace patří mezi nejdůležitější body ochrany lidského zdraví. Nedílnou součástí deratizace je zajištění objektů proti vniknutí hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a vody.

Deratizace

DERATIZACE A JEJÍ PRŮBĚH

Před samotným započetím deratizačních prací je nutné zmonitorovat slabá místa, kudy hlodavci do objektu pronikají. Zpravidla se jedná o různé konstrukční netěsnosti, díry ve zdivu, netěsnící okna nebo dveře. Samotný zákrok se pak skládá z položení návnad v monitorovacích pastech či nástrah a účinných látek v kombinaci se širokou škálou živolovných i jiných druhů pastí.

Všechny kroky, které u vás provedeme, s vámi konzultujeme. Zároveň za vás hlídáme veškeré termíny případných kontrol a sami vás na ně upozorníme. Vypracujeme plán rozmístění deratizačních staniček a označíme deratizované místa štítky včetně popisu protilátek. Veškeré pracovní protokoly uchováváme v naší databázi. Rádi vám pracovní protokol kdykoliv zašleme.

Kontakt

Po stručném popsání vašeho problému se domluvíme na termínu naší návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktovat nás můžete telefonicky nebo emailem. Na emaily odpovídáme rychle a telefony zvedáme okamžitě. Pojďme spolu zlikvidovat škůdce. 

Monitoring

Po příjezdu na místo provedeme průzkumný monitoring situace. Určíme stupně zamoření škůdcem, případně nalezneme stopy, pomocí kterých ho identifikujeme. Následně vám vysvětlíme vhodná protiopatření. Způsob a metodu zásahu s vámi budeme pravidelně konzultovat.

Konzultace

Nabídneme vám nejvhodnější metodu hubení, vysvětlíme vám čím, jak a proč navrhujeme zakročit. Provedeme nevyhnutelné protiopatření pro průnik dalších škůdců do objektu. Tato slabá místa uvedeme do původního stavu. Žádný škůdce se tak k vám  nedostane.

Zásah

Při samotném zásahu dodržujeme veškeré zákonem předepsané normy. Dbáme na zdraví vaše, naše, domácích i volně žijících sekundárních živočichů. Jsme nanejvýš ohleduplní k vašemu majetku. Máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání.

Předání zápisu

Po zásahu vám předáme originál pracovního protokolu (zápisu). V případě potřeby navrhneme termín kontroly a navrhneme další účinná preventivní opatření. Opatření realizujeme tak, aby se k vám v budoucnu problém nevracel a provedené práce vedly k oboustranné spokojenosti.

PROVÁDĚNÍ DERATIZACE JE NUTNOST!

Hubení hlodavců je často zvlášť  složitý problém.

Přímým kontaktem s hlodavcem, kontaktem s jeho trusem, močí či slinami při kousnutí často dochází k přenosu závažného onemocnění.

Zavolejte nám

Pondělí – neděle: 8 – 18h

Deratizace pro

  • domácnosti
  • firmy
  • SVJ
  • družstva
  • sklady
  • veřejné instituce  další objekty

HLODAVCI

Myši, krysy i potkani se umí prokousat prakticky čímkoli. Na rozdíl od většiny ostatních savců jim celý život dorůstají zuby, jejichž délka se i po obroušení neustále obnovuje. S touto výzbrojí se hlodavci stali nejpočetnější skupinou savců. V Derově se při zásazích setkáváme nejčastěji s následujícími živočichy:

POTKAN OBECNÝ

Lidé se pokouší bezúspěšně vyhubit potkany už stovky let. Chemií, pastičkami i zvukovými odpuzovači. Pokud u vás tito hlodavci nenajdou snadno přístupné jídlo ani místo vhodné k úkrytu, máte napůl vyhráno.

Ukliďte, vyčistěte a vydezinfikujte prostory, kde se hlodavci pohybují. Zabezpečte spíže i další místa, kde skladujete potraviny. Na kanálové výpusti nasaďte ochrannou mřížku s hustým vzorem. Zacementujte veškeré díry, utěsněte okna i dveře.

Jakmile dojde k akutnímu přemnožení hlodavců, je nutné v místě největšího výskytu provést jednorázovou ohniskovou likvidaci.

Potkan obecný

MYŠ DOMÁCÍ

Myši patří mezi nejčastější škůdce, se kterými se můžete setkat jak v domácnostech tak provozovnách.

Jedná se o nebezpečné škůdce, kteří jsou známí jako přenašeči vysoce infekčních chorob, jako je například tularémie, salmonelóza či leptospiróza. Nakazit se můžete prostřednictvím jejich trusu nebo moči, ale někdy stačí i obyčejný fyzický kontakt.

Aby nedošlo k přemnožení nezvaných návštěvníků ve vaší domácnosti, je dobré myslet především na prevenci, která se obvykle provádí dvakrát ročně (na jaře a na podzim).

Myš domácí

KRYSA OBECNÁ

Zatímco malou myš pozná téměř každý, krysy a potkani většině lidí především v hovorové řeči splývají v jedno a totéž zvíře.

Pravda je taková, že krysy u nás vyhynuly a nahradili je silnější a přizpůsobivější potkani. Narozdíl od těžkého potkana vyniká krysa skvělým šplhem, proto se jí podařilo přežít na půdách a ve vyšších patrech domů.

Zpět na naše území se krysám podařilo vrátit až začátkem minulého století a momentálně u nás přežívají už jenom v povodí Labe a Ohře na sever a severozápad od Prahy. Proto zahlédnete-li krysu, věřte že jde téměř s jistotou právě o vlhkomilného potkana, který souboj s krysou vyhrál a stal se vládcem sklepů i podsvětí našich měst.

Myš domácí

KRTEK OBECNÝ

Především rychle zažeňte myšlenku na vraždu krtka. Zabít tohle roztomilé zvířátko ze zákona nesmíte. Je to tvor chráněný. Lze ho však s poměrně vysokou úspěšností vypudit z vaší zahrady. To nám jde velice dobře.

Krtek obecný

Ostatní hlodavci

Nejen myši, potkani, ale i v ČR téměř nevyskytující se krysy dokáží znepříjemnit naše životy. Boje s hraboši a ostatními hlodavci nejsou důležité o nic méně. Základní pravidlo však zůstává neměnné – lidské zdraví na prvním místě.

Nechte to na nás. Zhodnotíme situaci, na základě čehož zvolíme nejvhodnější technologii pro hubení. Používáme vhodné deratizační prostředky, které jsou povolené pro hubení.

Hraboš polní

Časté otázky a odpovědi

Kdy můžete přijet?

Napište nám nebo zavolejte a my se vám pokusíme nabídnout co nejpřijatelnější termín. Ano, jsme pracovně vytížení, přesto se snažíme vyhovět termínem zásahu všem našim zákazníkům. Napište nám nebo zavolejte, pokusíme se vyhovět vaší představě.

Je prováděný zákrok bezpečný?

Profesionální ochrana proti hlodavcům a dalším živočichům se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví. Používáme schválené přípravky, v nezbytně možném množství, tak aby deratizace bylo dosaženo a zároveň nedocházelo k ohrožení či poškození životních a pracovních podmínek.

Deratizace svépomoci nebo zavolat odborníka?

Nedoporučujeme provádět deratizaci vlastními silami a to hned z několika důvodů. Hrozí nebezpečí nákazy, ze strany hlodavců muže dojít i k útoku. Dále může dojít k alergické reakci vyvolané škůdcem. Neodborným zákrokem si pomůžete jen dočasně.

Kolik to bude stát?

Konečná cena souvisí s rozsahem prací, velikostí ošetřené plochy, použitých rodenticidech, metodou zásahu, časem a spoustou dalších faktorů. Všeobecně se však s náma lze domluvit v lidské rovině a nemáte-li u nás smluvenou paušální sazbu, jistě se rozumně domluvíme.

Jakým způsobem likvidujete potkany?

Deratizaci provádíme pomocí požerových, samolovných nebo mechanických pastí.

Máme problém s velkým výskytem myší. Jaké nebezpečí představují pro člověka?

Myš domácí je často přenašečem původců mnoha onemocnění. Nakazit se můžete přímým kontaktem nebo kontaktem s jejich trusem či močí. Celosvětově hlodavci šíří víc jak 35 různých onemocnění. Hlodavci jsou přenašeči a taky hostitelé roztočů, klíšťat a houbových vektorů. Doporučujeme zavolat odbornou firmu.

Provádíte i jednorázové deratizace?

Ano, po vyřešení problému zároveň sdělíme zákazníkovi veškeré doporučení a možné opatření, tak ať už se příšťě nemusí zásah opakovat.

Nevíte co vás kouslo? My nekoušeme, pomůžeme vám!

Hubíme - likvidujeme - zasahujeme rychle a účinně